5 tipov ako zvýšiť zapojenie zamestnancov na teambuildingu | Kongres - Hotel Partizán ****
5 tipov ako zvýšiť zapojenie zamestnancov na teambuildingu

Kongresový hotel Tatry - certifikát výnimočnosti

Teambuilding priamo úmerne súvisí so zvýšením produktivity zamestnancov, zlepšuje internú komunikáciu, zvyšuje dôveru na pracovisku a pozitívne ovplyvňuje mieru fluktuácie v spoločnosti. Aby ste však tento stav pri firemných hrách dosiahli, je potrebné aby bola angažovanosť vašich zamestnancov na teambuildingu čo najväčšia. Dnes vám prinášame niekoľko rád od špecialistov na ľudské zdroje, ktoré vám pomôžu so zapojením kolegov.

1. Zmeňte prostredie

Môže sa zdať ekonomicky aj organizačne jednoduchšie usporiadať teambuilding v zasadačke vašej firmy, nie je to však najšťastnejšie riešenie. Vďaka novému prostrediu si zamestnanci oddýchnu od pracovnej rutiny. Zmena pozitívne vplýva na energiu a sústredenie sa v rámci pripravených aktivít. V neposlednom rade je investícia do teambuildingu signálom pre vašich zamestnancov, že vám záleží na ich komforte a nijak ste prípravu na túto udalosť nezanedbali. Miesto konania firemných hier ovplyvňuje postoj zamestnancov a tiež mieru ich zapojenia na aktivitách.

Náš tip: outdoorový teambuilding v Nízkych Tatrách patrí k obľúbeným firemným voľbám. Vyberte si z množstva aktivít, ktoré ponúka naše okolie.

2. Zapojte zamestnancov do procesu príprav

Ak vaši kolegovia pocítia, že na ich názore záleží, ich záujem na účasti na teambuildingu bude o to väčšia. Vyberte niekoľko vhodných alternatív (nie však priveľa) pre svoj teambuilding a nechajte skupiny hlasovať, prípadne spísať pripomienky k návrhom. Prejavte záujem o ich preferencie v rámci cateringu, nik sa tak nebude cítiť z akcie vyčlenený.

3. Rozdeľujte a spájajte do skupín

Ak máte veľa zamestnancov, udržať pozornosť jednotlivcov je o to ťažšie. Rozdeľte veľkú skupinu na menšie pri aktivitách, kde je to vhodné. Pri ďalších zas menšie skupinky spojte do väčších. V rámci hier tak vytvoríte neustále prúdenie energie, čo lepšie udrží pozornosť účastníkov. Vďaka premiešavaniu tímov sa vaši zamestnanci tiež naučia spolupracovať aj v prípade, ak sa v rámci pracoviska až tak nepoznajú.

4. Zahrňte do konceptu hier „priateľskú súťaž“

Rozdiel medzi tvrdou konkurenciou a priateľskou súťažou je ten, že priateľská súťaž sa koná v uvoľnenom prostredí, podporuje tímovú spoluprácu a kreativitu. Hra by mala byť usporiadaná tak, aby tímy uspeli (prípadne zlyhali) ako skupina, namiesto toho, aby ste výsledky merali na individuálnej úrovni. Pokiaľ je takáto súťaž udržiavaná v priateľskej rovine, zapojenie jednotlivcov je oveľa väčšie.

5. Vyskúšajte moderované firemné hry

Dobrý moderátor dokáže posunúť atmosféru počas teambuildingu na novú úroveň. Prináša do skupiny entuziazmus, aktívne komentuje činnosť, ozrejmuje pravidlá a usmerňuje tímy. Sleduje jednotlivcov v rámci skupín a snaží sa ich zapojiť do aktivít. Moderátor zlepší celkovú dynamiku hry, preto ak dlhodobo bojujete s nízkou angažovanosťou zamestnancov, určite vyskúšajte takýto model teambuildingu.

Náš tip: ak plánujete usporiadať teambuilding v Nízkych Tatrách počas jesenných mesiacov, je najvyšší čas na jeho rezerváciu. Vyskúšajte náš zvýhodnený firemný balíček, alebo nás kontaktujte a my vám pripravíme teambuilding namieru.