Aký cieľ nastaviť na teambuilding | Kongres - Hotel Partizán ****

Aký cieľ nastaviť na teambuilding

1

Teambuliding v dnešnej dobe je veľmi populárne slovo a keďže každá firma chce ísť s dobou a byť trendy, tak si teambuilding organizuje. Nie vždy to však stojí za to. Predovšetkým treba vedieť, aký je cieľ tejto aktivity a čo chceme dosiahnúť. Ak si totiž nič nestanovíme, môže sa firemná akcia premeniť na dvojdňový pobyt na chate s čisto rekreačnými činnosťami, ktoré nič firme neprinesú a budú to len vyhodené peniaze. Ak premýšľate nad vhodným cieľom môžete si vybrať medzi nasledovnými:

 

● zlepšenie komunikácie - komunikácia je vo firme kľúčová činnosť. Zlepšovať môžete navyše komunikáciu internú - medzi jednotlivými zamestnancami alebo medzi zamestancami a manažmentom, ako aj externú - komunikáciu na úrovni s klientom či komunikáciu z oblasti PR. V každej firme sa určite nájde priestor na zlepšenie.

● zvýšenie motivácie - keď sa ľudia vo firme lepšie poznajú, tak aj komfortnejšie vyjadrujú svoje názory a nápady. Zvýšením sebavedomia jednotlivých členov vášho týmu zvýšite aj motiváciu pre dosahovanie náročných cieľov.

● schopnosť riešiť problémy - možno sa stretávate vo firme s tým, že ak nastanú nejaké problémy na vašom pracovisku, tak jednotlivý zamestnanci nevedia či majú, prípadne, ako majú v danej situácií postupovať. Na teambuildingu sa tak naučia, ako jednotlivé riešiť modelové situácie či ako spolupracovať s kolegami. Zlepší sa im aj racionálne a strategické myslenie.

● zlepšenie kreativity - v súčasnej dobe už množstvo pracovných pozícií vyžaduje aby boli zamestnanci kreatívny. Práve dobre zvolené cvičenia môžu podnietiť kreativitu a príliv nových nápadov či riešení do práce. Človek sa tak naučí premýšľať mimo svojho zaužívaného myšlienkového vzorca.

● budovanie dôvery - na pracovisku panuje medzi zamestnancami a nadriadenými určitý spôsob odmeranosti a nadradenosti. Práve teambuilding napr. v kongresovom hoteli, dokáže prelomiť túto bariéru a aj vďaka netradičným aktivitám vybudovať priateľské vzťahy a posilniť vzájomnú dôveru.